دبستان پسرانه سرای دانش (واحد سعادت آباد)

پرسش‌نامه

اطلاعات دانش آموز:



لطفا به ۱۰ سوال زیر پاسخ دهید:


۱. عملکرد آموزشی پشتیبان کلاس را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

                   


۲. عملکرد آموزشی دبیر ریاضی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

                   


۳. عملکرد آموزشی دبیر علوم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

                   


۴. عملکرد آموزشی دبیر فارسی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

                   


۵. کیفیت ارائه خدمات آموزشی آنلاین (کیفیت بستر ادوبی کانکت، پشتیبانی و پیگیری مشکلات از سمت کادر دبستان و...) را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

                   


۶. ارائه فیلم‌های آموزشی به موازات برگزاری کلاس‌های آموزشی را تا چه میزان در یادگیری دانش آموز خود موثر می‌دانید؟

                   


۷. کیفیت ارائه آفلاین دروس مطالعات اجتماعی، هدیه‌های آسمان، قرآن و هنر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

                   


۸. کیفیت برگزاری کلاس‌های زبان و عملکرد کادر زبان را در مقایسه با سال گذشته چگونه ارزیابی می‌کنید؟

                   


۹. در مجموع عملکرد کادر آموزشی و اجرایی دبستان سرای دانش را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

                   


۱۰. عملکرد آموزشی دانش آموز خود را در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در مقایسه با سال‌های گذشته چگونه ارزیابی می‌کنید؟